So sánh các bảng liệt kê

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

BẤT ĐỘNG SẢN VIP

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

990,000VND31,000VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

BẤT ĐỘNG SẢN VIP

4 năm trước

990,000VND31,000VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

BẤT ĐỘNG SẢN VIP

4 năm trước

25,000VND/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước