So sánh các bảng liệt kê

456,000VND2,900VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

BẤT ĐỘNG SẢN VIP

4 năm trước

456,000VND2,900VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

4 năm trước

1,790VND/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

459,000VND2,560VND/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Samuel Palmer

4 năm trước

459,000VND2,560VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

890,000VND3,690VND/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

4 năm trước

890,000VND3,690VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Samuel Palmer

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

Luxury apartment with pool

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Vincent Fuller

4 năm trước

5,600VND/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước