So sánh các bảng liệt kê

456,000VND2,900VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

BẤT ĐỘNG SẢN VIP

3 năm trước

456,000VND2,900VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

3 năm trước

459,000VND2,560VND/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Samuel Palmer

4 năm trước

459,000VND2,560VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước

890,000VND3,690VND/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

4 năm trước

890,000VND3,690VND/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

4 năm trước